WIE ZIJN WIJ ?

Wie zijn wij?

Wij zijn burgers uit de gemeente Bernheze  met veel belangstelling voor het onderwerp dementie. Deze belangstelling komt voort uit betrokkenheid, ervaring en interesse. Ons uitgangspunt is dat het onderwerp dementie bespreekbaar is en dat het taboe verdwijnt.
We vinden het belangrijk dat mensen met dementie in onze gemeente meetellen en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen met activiteiten in het dorp. Hoe fijn is het dat je bijvoorbeeld nog steeds kunt blijven biljarten of tennissen in je eigen omgeving of als iemand aanbiedt om een boodschap voor je mee te nemen, eraan denkt om jouw vuilnisbak buiten te zetten of je ophaalt om samen naar het koor te gaan.
Tenslotte vinden we het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen blijven wonen en dat er aandacht en ondersteuning is voor de mantelzorgers.

De werkgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de diverse kernen binnen de gemeente Bernheze:
Heesch, Nistelrode, Vorstenbosch, Loosbroek en Heeswijk-Dinther.

DVG-netwerk Bernheze

Het DementieVriendelijke Gemeente-netwerk Bernheze zet zich in om van de gemeente Bernheze een dementievriendelijke leefgemeenschap te maken. Het netwerk bestaat uit organisaties en instanties die zich in willen zetten voor het onderwerp dementie. Zoals de bibliotheken, de ouderenbonden, de gemeente, scholen en vrijwilligersorganisaties. Dit netwerk breidt zich voortdurend uit. De verschillende ambassadeurs dragen dat het gedachtengoed van de dementievriendelijke gemeenschap uit en brengen dit onder de aandacht van de inwoners van Bernheze. Zij zorgen dat er over de dementievriendelijke gemeenschap gesproken wordt en dat het onderwerp op de agenda blijft staan.

Om een dementievriendelijke gemeenschap te worden, te zijn is er veel ondersteuning nodig in de samenleving van Bernheze. Denk hierbij aan organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen en de bewoners van de wijken, buurten en dorpen.

Wij zijn op zoek naar u!

DVG Bernheze is daarom op zoek naar enthousiaste mensen die hun betrokkenheid of hun persoonlijke ervaring in willen zetten om bekendheid te geven en aandacht te vragen voor de dementievriendelijke gemeenschap. 

DVG Bernheze is op zoek naar mensen die voor een kortere of langere tijd onze projecten willen ondersteunen of dragen, bijvoorbeeld:

  • Betrekken van jeugd door voorlichting te geven op scholen en hen in contact brengen met mensen met dementie.
  • Ontlasten van mantelzorger door aanwezig te zijn bij hun partner/ geliefde.
  • Ondersteuning van de activiteiten van Dementie Vriendelijke Gemeente.
  • Aanspreekpunt te zijn voor advies en ondersteuning.

Hebt u  interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de contactpagina.