OVER DEMENTIE

Wat is dementie?

Dementie is een hersenziekte waarbij de hersenen worden aangetast. De zenuwcellen in de hersenen of de verbindingen tussen de hersenen gaan kapot waardoor de hersenen steeds minder goed functioneren. Als gevolg hiervan kan iemand ook steeds minder goed functioneren.

De ziekte dementie heeft invloed op persoonlijkheid, gedrag, dagelijks doen en laten, sociale leven, omgeving en netwerk. Mensen met dementie kunnen zich onzeker voelen en het gevoel hebben dat zij alsmaar falen. Elk mens met dementie gaat anders met zijn of haar ziekte om.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. 

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte, die veel vragen oproept.

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.

Dementie en vergeetachtigheid

Er bestaat een duidelijk verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. Bij vergeetachtigheid kun iemand zich tijdelijk iets niet herinneren, de informatie komt weer terug. Een naam van een kennis waar men even niet op kunt komen. Vaak schiet het later weer te binnen. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijks leven niet. Iemand kan nog gewoon het huishouden doen, de financiën regelen en een reis ondernemen.

Bij dementie is er meer aan de hand.

Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van de kennis, maar herkent hem helemaal niet. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen, of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie verdwaalt in een bekende omgeving en vergeet dingen, die hij in de loop van het leven heeft geleerd, bijvoorbeeld hoe men een boterham moet smeren of een kopje koffie moet zetten. Ook kunnen problemen met taal ontstaan of verandert het gedrag.

Cijfers

De kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5. Bij vrouwen is dit 1 op 3, dit komt omdat de levensverwachting van vrouwen hoger is. Bij mannen is de kans op dementie 1 op 7.

De gemeente Bernheze heeft 30.806 inwoners. In 2020 is bij 550 mensen de diagnose dementie vastgesteld, dat betekent dat 1 op de 56 inwoners van Bernheze dementie heeft.

In verband met de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar ongeveer 1100, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2020.

Ongeveer 75% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Het overgrote deel van deze mantelzorgers is zwaar belast, 3% zelfs overbelast. Een belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis is het feit dat de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over:

  • het verschil tussen dementie en vergeetachtigheid, klik hier.
  • de risicofactoren, klik hier.
  • de verschillende vormen van dementie, klik hier.

Voor overige informatie bezoek de website van Alzheimer Nederland, klik hier.

Wat kunt u doen?

Op de website Samen Dementievriendelijk (klik hier) kunt u een basistraining volgen: GOED omgaan met dementie. 

Zoals u hebt kunnen lezen is het gros van de mantelzorgers zwaar belast. Het helpt als u actief hulp aanbiedt, dus niet zeggen “als u mijn hulp nodig heeft dan hoor ik het wel”, maar “kan ik voor u … een boodschap doen” bijvoorbeeld. Vragen om hulp blijft voor veel mensen lastig.