ONDERSTEUNING

Welke ondersteuning is er voor mensen met dementie en mantelzorgers?

  • De routekaart. Wat is de eerste stap? Bekijk hier welke stappen u kunt ondernemen wanneer u bijvoorbeeld dementie vermoedt.
  • Casemanager (zorgverzekeringswet)
  • Alzheimer café Oss Uden Veghel
  • Cursussen, bijvoorbeeld lotgenotengroep, omgaan met dementie voor mantelzorgers (Ons Welzijn)
  • Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer (WMO-gemeente)
  • Begeleiding, dagbesteding, respijtzorg (WMO-gemeente)
  • Verblijf in een instelling, volledige verpleging en verzorging thuis, hierbij benodigde hulpmiddelen, vervoer voor behandeling (WLZ)
  • Mantelzorgmakelaar
  • Bij sociale hulp kunt u denken aan: boodschappen doen, vervoer naar een arts of ziekenhuis, een praatje maken, er zijn als maatje, mantelzorgondersteuning etc. Ook kan het zijn dat men tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij het voeren van de administratie. Dit kan onder andere het geval zijn na het overlijden van een partner die deze werkzaamheden voorheen verrichtte. Sociale en administratieve ondersteuning is gratis, met uitzondering van vervoer.Als er professionele hulp nodig is, dan kan het meldpunt Sociale Hulpverlening een verwijzende en bemiddelende rol hierin spelen door bijvoorbeeld een beroep te doen op het Sociaal Team van gemeente Bernheze. Voor meer informatie klikt u hier.