ONDERSTEUNING

Welke ondersteuning is er voor mensen met dementie en mantelzorgers?

  • De routekaart. Wat is de eerste stap? Bekijk hier welke stappen u kunt ondernemen wanneer u bijvoorbeeld dementie vermoedt.
  • Casemanager (zorgverzekeringswet)
  • Alzheimer café Oss Uden Veghel
  • Cursussen, bijvoorbeeld lotgenotengroep, omgaan met dementie voor mantelzorgers (Ons Welzijn)
  • Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer (WMO-gemeente)
  • Begeleiding, dagbesteding, respijtzorg (WMO-gemeente)
  • Verblijf in een instelling, volledige verpleging en verzorging thuis, hierbij benodigde hulpmiddelen, vervoer voor behandeling (WLZ)
  • Mantelzorgmakelaar