Model

Cijfers

De kans dat je in je leven dementie krijgt is 1 op 5. Bij vrouwen is dit 1 op 3, dit komt omdat de levensverwachting van vrouwen hoger is. Bij mannen is de kans op dementie 1 op de 7.

De gemeente Bernheze heeft 30.806 inwoners. In 2020 is bij 550 mensen de diagnose dementie vast gesteld, dat betekent dat 1 op de 56 inwoners van Bernheze dementie heeft.

In verband met de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar ongeveer 1100, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2040.

Ongeveer 75% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde mantelzorgers. Het overgrote deel van deze mantelzorgers is zwaar belast, 3% zelfs overbelast. Een belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis is het feit dat de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan,

Meer informatie over dementie

Dementie is een hersenziekte waarbij de hersenen worden aangetast. De zenuwcellen in de hersenen of de verbindingen tussen de hersenen gaan kapot waardoor de hersenen steeds minder goed functioneren. Als gevolg hiervan kan iemand ook steeds minder goed functioneren.

De ziekte dementie heeft invloed op je persoonlijkheid, je gedrag, je dagelijks doen en laten, je sociale leven, je omgeving, je netwerk. Mensen met dementie kunnen zich onzeker voelen en het gevoel hebben dat zij alsmaar falen. Elk mens met dementie gaat anders met zijn of haar ziekte om.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. 

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%). Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewey body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte, die veel vragen oproept. 

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Er is geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt een patiënt aan de gevolgen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. 

Dementie en vergeetachtigheid

Er bestaat een duidelijk verschil tussen vergeetachtigheid en dementie. Bij vergeetachtigheid kun je je tijdelijk iets niet herinneren, de informatie komt weer terug. Een naam van een kennis waar je even niet op kunt komen. Vaak schiet het later weer te binnen. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijks leven niet. Je kunt nog gewoon het huishouden doen, de financiën regelen en een reis ondernemen. 

Bij dementie is er meer aan de hand. 

Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van de kennis, maar herkent hem helemaal niet. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen, of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie verdwaalt in een bekende omgeving en vergeet dingen, die hij in de loop van het leven heeft geleerd, bijvoorbeeld hoe je een boterham moet smeren of hoe je een kopje koffie moet zetten. Ook kunnen problemen met taal ontstaan en verandert het gedrag van iemand met dementie. 

Risicofactoren dementie

De zeven belangrijkste beïnvloedbare risicofactoren van dementie zijn:

  1. Lage mentale activiteit (tijdens het leven weinig uitdaging in werk, hobby, sociale activiteiten en opleiding)
  2. Roken
  3. Weinig bewegen
  4. Depressie
  5. Hoge bloeddruk (vanaf middelbare leeftijd)
  6. Diabetes
  7. Sterk overgewicht (vanaf middelbare leeftijd)

Dus: eet gezond, drink weinig alcohol, beweeg voldoende en hou je hersenen actief! 

Aanvullende informatie kun je vinden op:
www. alzheimer-nederland.nl

Wat kun jij doen?

Op de pagina Samen  Dementievriendelijk kun je een basistraining volgen: GOED omgaan met dementie. 

Zoals je hebt kunnen lezen is het gros van de mantelzorgers overbelast. Het helpt als je actief hulp aanbiedt, dus niet zeggen ’als je mijn hulp nodig hebt dan hoor ik het wel’, maar kan ik voor jou…een boodschap doen bijvoorbeeld. Vragen om hulp blijft voor veel mensen lastig..