Alzheimer café Oss – Omgaan met veranderd gedrag bij dementie. Tips uit de praktijk.

Veranderingen in het gedrag zie je bij alle vormen en fases van
dementie. Wat er verandert kun je niet voorspellen. Iemand kan
sneller boos of verdrietig worden, of is juist meer ontspannen. Is
niet meer te motiveren om iets te doen of wil juist overal mee
helpen. Deze veranderingen in gedrag vragen veel
aanpassingen van de omgeving, aanpassingsvermogen van de
partners en alle betrokkenen.
Hoe ga je hiermee om. Aan de hand van dagelijkse situaties
wisselen we ervaringen uit. En Anita van de Wijngaard,
consulente belevingsgerichte zorg bij Brabant Zorg geeft tips.
En natuurlijk kunt u uw vraag stellen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hetty van Amstel, tel. 088 – 37 42 525
email: alzheimercafeoss@ons-welzijn.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant

Datum

okt 09 2023
Verlopen!

Tijd

7:30 pm - 9:00 pm

Volgend Event