Alzheimer Café Oss – De kracht van herinneringen

Hersenen trainen door herinneringen.
Om alert en actief te blijven hebben onze hersenen prikkels
nodig. Hersenen hebben stimulatie nodig om nieuwe
verbindingen te maken. Dit kan door het gebruik van de
zintuigen, nieuwe ervaringen, gedachten en beelden.
Er zijn materialen bestemd voor mensen met dementie en
mantelzorgers die hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze zijn te
vinden op een aparte plaats in de bibliotheek de ‘Dementheek’.
Een medewerker van de bibliotheek informeert u over
geheugen-materiaal. Er zijn herinneringskoffers samengesteld
die gaan over straatbeelden en werk. De oude voorwerpen en
foto’s die er in zitten, zijn bedoeld om in gesprek te raken over
vroeger.
Verder besteden we aandacht aan het levensverhaal en gaan
met u in gesprek over mogelijkheden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hetty van Amstel, tel. 088 – 37 42 525
email: alzheimercafeoss@ons-welzijn.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant

Datum

sep 11 2023
Verlopen!

Tijd

7:30 pm - 9:00 pm