Alzheimer café Oss – De impact van dementie op jonge leeftijd.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 45
jaar.
Dementie heeft dan een impact voor u en uw naasten waarbij
andere hulp en ondersteuning nodig is. Misschien werkt u nog,
zijn er thuiswonende kinderen en is er een actief sociaal leven.
Janneke van Zoest en Elke Groenen , casemanagers Brabant
Zorg met de expertise ‘jonge mensen met dementie’, geven tips,
voorbeelden uit de praktijk en beantwoorden uw vragen.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hetty van Amstel, tel. 088 – 37 42 525
email: alzheimercafeoss@ons-welzijn.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant

Datum

dec 11 2023
Verlopen!

Tijd

7:30 pm - 9:00 pm