DVG netwerk Bernheze

Het DVG-netwerk Bernheze zet zich in om van de gemeente Bernheze een dementievriendelijke leefgemeenschap te maken. Het netwerk bestaat uit organisaties en instanties die zich in willen zetten voor het onderwerp dementie. Zoals de bibliotheken, de ouderenbonden, de gemeente, scholen en vrijwilligersorganisaties. Dit netwerk breidt zich voortdurend uit. De verschillende ambassadeurs dragen dat gedachtegoed van de dementievriendelijke gemeenschap uit en brengen dit onder de aandacht van de inwoners van Bernheze. Zij zorgen dat er over de dementievriendelijke gemeenschap gesproken wordt en dat het onderwerp op de agenda blijft staan.

Om een dementievriendelijke gemeenschap te zijn is er veel ondersteuning nodig in de samenleving van Bernheze. Denk hierbij aan organisaties, bedrijven, verenigingen, scholen en de bewoners van de wijken, buurten en dorpen.

DVG Bernheze is daarom op zoek naar enthousiaste mensen die hun bekendheid of hun persoonlijke ervaring in willen zetten om bekendheid te geven en aandacht te vragen voor de dementievriendelijke gemeenschap. DVG Bernheze is altijd op zoek naar mensen die voor een kortere of langere tijd onze projecten willen ondersteunen of dragen, bijvoorbeeld:

  • Betrekken van jeugd door voorlichting te geven op scholen en hen in contact brengen met mensen met dementie.
  • Ontlasten van mantelzorger door aanwezig te zijn bij hun partner/ geliefde.
  • Ondersteuning van de activiteiten van Dementie Vriendelijke Gemeente.
  • Aanspreekpunt te zijn voor advies en ondersteuning.

 Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via de mail: dementievriendelijkbernheze@gmail.com.