DOELSTELLINGEN DEMENTIEVRIENDELIJK BERNHEZE

WEG MET HET TABOE

 Wij willen meewerken aan een andere beeldvorming.

Het woord dementie heeft vaak een negatieve klank. Het is echter lang niet allemaal kommer en kwel.

Wij willen het taboe dat er rondom dementie bestaat doorbreken, door met elkaar hierover in gesprek te gaan. Wij hebben als uitgangspunt dat iemand niet dement is maar dementie heeft.

INZICHT BIEDT UITZICHT

Hoe ga je om met mensen met dementie? Wat kun je wel zeggen en wat beter niet?

Wij verzorgen bijeenkomsten voor een ieder die meer informatie wenst.

MENSEN MET DEMENTIE TELLEN MEE

Mensen met dementie voelen zich vaak buitengesloten, denken dat ze niet meer meetellen.

Wij organiseren projecten die streven naar betere inclusie. Hierdoor kunnen mensen onder meer langer deel uitmaken van de samenleving, langer thuis blijven wonen en krijgen ze een betere levenskwaliteit.

SAMEN

Isolatie ligt op de loer, zowel van de mensen met dementie zelf als hun mantelzorgers. Schaamte en/of onzekerheid voor het verander(en)de gedrag kan meespelen. Met als gevolg eenzaamheid.

Wij organiseren projecten die ontmoeting als centraal doel hebben.

VOOR JONG EN OUD

Jong geleerd is oud gedaan: wij brengen jong en oud samen. Hierdoor krijgen jongeren een beter beeld over ouderdom en dementie.

WARME ZORG

Mensen met dementie verdienen warme zorg met veel tijd en aandacht. Ook mantelzorgers kunnen vaak extra zorgsteun gebruiken. Het doel van warme zorg is een sfeer te scheppen waarin mensen zich veilig voelen waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen.

BURGERS ZOALS U EN IK

Mensen met dementie vinden het niet prettig om te worden betutteld.

Wij leren medeburgers welke houding ze het beste aan kunnen nemen.

IEDEREEN WELKOM

Wij maken Bernheze zo toegankelijk mogelijk, in de breedste zin van het woord, zowel fysisch als psychologisch. Daarom leggen wij zoveel mogelijk contacten met winkels, verenigingsleven, sport, openbare ruimtes etc.

VEILIG THUIS

Omdat mensen met dementie in onveilige situaties terecht kunnen komen, werken wij aan een alerte en adequate omgeving en samenleving. Zodat men situaties goed kan inschatten, gedrag herkent en daarop kunt inspelen.

GEMEENTE-BREED

Wij werken aan een breed draagvlak in onze gemeente. Hiervoor hebben wij diverse projecten. Zo hopen wij onze missie EEN MENSVRIENDELIJK BERNHEZE in de komende jaren te bereiken.

Met uw hulp gaat dat zeker lukken!