Training en voorlichting

Dementievriendelijk Bernheze organiseert, in samenwerking met Alzheimer Nederland Noordoost-Brabant, voorlichtings-, trainings- en themabijeenkomsten met als onderwerp dementie.

In overleg met u bekijken we welke vorm het beste bij uw wensen aansluit. Er is een keuze uit:

– een algemene voorlichting dementie aan de hand van een PowerPointpresentatie voor een onbeperkt aantal deelnemers.

– een training ‘Samen Dementievriendelijk’. De kern van deze training is dat mensen kennis opdoen over dementie en leren die kennis over te zetten in hulp aan mensen met dementie. Daarbij gaan we in op door u van toepassing zijnde praktijksituaties. Voor deze interactieve training geldt een maximum van 20 deelnemers.

– themabijeenkomst ‘Iedereen doet mee. Omgaan met dementie’. Deze  bijeenkomst geeft sport-, muziek- en hobbyverenigingen laagdrempelige, makkelijke handvaten zodat iedereen mee kan blijven doen, ook mensen met dementie. Het minimale aantal deelnemers is 15 en het maximale aantal is 50.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met de werkgroep via het contactformulier klik hier.

Samenwerking met de KBO Loosbroek: voor- / nabespreking van de documentaire WEI.