SamenSterk HDL

Op initiatief van Actief Burgerschap en de Kerncommissie Loosbroek is de vereniging SamenSterk HDL in 2016 officieel opgericht.

Een organisatie van en voor alle inwoners van de drie kernen met als doel de leefbaarheid te bevorderen.

Dat gebeurt door een goede samenwerking en afstemming met en tussen alle vrijwilligersdiensten op het terrein van welzijn en gezondheid. Door een goede verbinding tussen alle vrijwillige diensten én de professionele organisaties wordt de leefbaarheid en het welzijn in de kernen bevorderd.

Twee keer per jaar wordt een breed participatieoverleg georganiseerd waaraan vertegenwoordigers van alle professionele en vrijwillige diensten én de verantwoordelijke wethouder deelnemen. 

Voor meer informatie klikt u hier.